Nové tváře v představenstvu IMF

Na jednom z mimořádných zasedání Valné hromady IMF v Pule ( Chorvatsko) bylo zvoleno nové představenstvo. Tato urychlená volba byla nutná po úmrtí Pavola Dvorského. Pavol Dvorský byl velmi angažovaným viceprezidentem organizace.
Představenstvo má nyní dvě nové tváře. První je Aleksandra Galka z Nidzice (Polsko), která byla zvolena jako nová víceprezidentka. Druhou osobou je dlouholetý koordinátor IMF v Chorvatsku, Anton Merhaut z Novska. Ten převzal úkoly sekretariátu.

Kalendář akcí pro rok 2011 je stanovený

Byly schváleny tradiční akce, které IMF každoročně organizovalo

1. XII. Štafetový běh Evropou.
Třináctý štafetový běh postižených osob Evropou se uskuteční od 29. dubna do 13. května. Startujeme v Monaku přes Korsiku – Sardínii – Sicílii – Maltu – Itálii, kde skončíme v San Giovanni Rotondo na náměstí před svatostánkem svátosti pátera Pia. Účast je možná pro všechny. Čekáme na přihlášky. Viz: plán a stanovená trasa

2. LI. Decathlon IMF
Padesátý první střetnutí Decathlonu IMF se bude konat od 20. Do 24. Července v Izdebniku. Organizátorem bude dům sociální pomoci s názvem svatého bratra Alberta. Spoluorganiozátorem je také okresní správa ve Wadowicích. Doprovodné akce se budou konat ve Wadowicích a Inwaldu.
Decathlon v roce 2012 se bude konat v Krakowě a v roce 2013 v chorvatské Pule.

3. X. Setkání rodáků
Desáté setkání němců a poláků se bude tradičně konat v Rynici ( západní Pomořansko) 5. A 6. Srpna 2011.
Je to setkání původních a současných obyvatel obce Rynice.

4. XVIII. Akce ,, Víra – kultura – sport“
Důležitým bodem osmnácté integrační akce ,,VKS“ bude ekumenická pouť.V uplynulém roce poutníci dorazili poprvé k polským hranicím. V Německu vedla pouť po stopách Martina Luthera přes Wittenberg do Mansfeldu a Eislebenu. Pouť 2011 začíná tradičně v Myślibórzu a pokračuje do Rynice k zobrazení ochránce a opatrovníka postižených. Z Rynice přes Wittenberg v Německu se vrátíme zpět do Polska.
Zakončení poutě bude u sochy Ježíše Krista ve Swiebodzinu ( větší než socha v Rio de Janeiru). Vzhledem ke 40 km dlouhé cestě putování budou tři druhy zdolání, což je chůze, běh (podobně jako náš štafetový běh) a auto. Termín je naplánovaný od 10. Do 15. Srpna 2011.

New faces in the board of IMF

After the Vice-president’s, Pavol Dvorski’s death, elections to the board were brought forward. They took place in Pula, Croatia. Aleksandra Gałka from Nidzica, Poland became a new Vice-president. Anton Merhaut from Novska, Croatia, who has been coordinating IMF in his country, became a secretary.

Calendar of events 2011 approved

New faces in the board of IMF
After the Vice-president’s, Pavol Dvorski’s death, elections to the board were brought forward. They took place in Pula, Croatia. Aleksandra Gałka from Nidzica, Poland became a new Vice-president. Anton Merhaut from Novska, Croatia, who has been coordinating IMF in his country, became a secretary.

10.12.2010
Calendar of events 2011 approved
Dates of 2011 events traditionally organized every year by IMF has been approved

1. The 13th Relay Run around Europe
The next Relay Run of Disable People around Europe will take place on 29 April to 13 May on the following route: Monaco – Corsica – Sardinia – Sicily – Malta – Sicily – Italy. The finishing stage is San Giovanni Rotondo, the square in front of Father Pio’s Sanctuary. We are waiting for your applications.

2. The 51st Decathlon IMF
The next Integrative Decathlon IMF will be held in Izdebnik on 20-24 July 2011. It will be organized by Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta from Wadowice. There will be accompanying events in Wadowice and Inwałd.
Next Decathlons: Kraków 2012 (Poland) and Pula 2013 (Croatia).

3. The 10th meeting of Rynica citizens – Roderbeckertreffen.
The meeting of current and ex- citizens of Rynica will be held traditionally in Rynica (Zachodniopomorskie) on 5-6 August 2011.

4. The 18th “Religion – Culture – Sport”
The main point of “R-C-S” will be ecumenical pilgrimage. Last year the pilgrimage wend abroad for the first time. In Germany it followed the footsteps of Martin Luter: Wittenberg, Mansfeld, Eisleben. The 2011 pilgrimage will start traditionally in Myślibórz, go to Rynica and the Painting of Madonna of Rynica, to Wittenberg (Germany), and back to Poland. The pilgrimage will have its official end in Świebodzin, next to the monument of Christ the King of the Universe (bigger than the one in Rio de Janeiro). 400 km route will be covered in 3 ways: marching, running and by cars. Date: 10-15 August 2011.