DER XIII: STAFFELAUF DER GEISTIG BEHINDERTEN PERSONEN DURCH EUROPA IST BEENDET

Am 14. Mai endete auf dem Platz vor dem Heiligtum von Padre Pio in San Giovanni Rotondo in Italien der XIII. Staffellauf durch Europa der Menschen mit geistiger Behinderung.
Start des Laufes war am 1. Mai 2011 in Monaco, wo die Teilnehmer besuchten die Stadt von Monaco Ville, seine Gärten, dem St. Nicholasdom. (fr.Cathédrale de Monaco), wo viele Mitglieder der Familie Grimaldi einschließlich Grace Kelly und Rainier III begraben sind. Leider hat keiner der städtischen Behörden, wie bei der Ende XII. Staffellaufes gewesen war. Am gleichen Tag nach kamen wir in den Hafen von Nizza und mit der Fähre gelangen wir uns nach Korsika (Frankreich). Laufroute in Korsika, war 350 Kilometer lang und führte vom Bastia, über Ajaccio, den Geburtsort von Napoleon Bonaparte bis zum Hafen von Bonifacio. Wieder mit der Fähre führten wir nach Sardinien, in der Stadt der Santa Teresa Gallura in Italien. Hier wurden wir herzlich von einer Delegation der Stadt begrüßt. Von diesem Zeitpunkt an durch das ganze Sardinien, Sizilien bis nach San Giovanni Rotondo, waren wir sicher in der Obhut des italienischen Verkehrspolizei (Polizia Stradale). Auch unsere Fahrten in den Kolonen waren durch die Polizei patrouilliert, wir fühlten uns wie eine wichtige Delegation. Wir sind der Italienisch Polizei sehr dankbar. Von Santa Teresa Gallura Route durch die Stadt Alghero, Cagliari Barumini geführt.
Sardinien ist berühmt von die so genannten Nuraghe, prähistorischen Strukturen in Form der Runden Turm aus der Zeit um ca. 1800-1500 v.Chr. Laut neuen Schätzungen übersteigt ihre Zahl von 6500 Bauten. Staffellaufteilnehmer dank der Gastfreundschaft der Stadt Barumini besuchten die größte von ihnen Nuraxi Su. Auf dem Weg in den Hafen von Cagliari besuchten sie die Roccia der Elefante ist ein Felsen, der einen Elefanten ähnelt. Von Cagliari durch die Nacht fahren wir mit der Fähre nach Palermo in Sizilien. Nach Palermo war ein interessanter Ort, Agrigento und dem griechischen Akzent in Sizilien, das Tal der Tempel. Die Tempel gehen zurück auf den sechsten Jahrhundert v. Chr. Die am besten erhaltenen und nicht von den Phöniziern zerstört (es war aus dem Meer gesehen und diente wie ein Leuchtturm) ist ein Tempel von Concordia. Concordia in der griechischen Mythologie war die Göttin Harmonie.
In den südlichen sizilianischen Stadt Pozzallo wurden wir im Rathaus durch den Bürgermeister empfangen, der mit der Geschichte des Staffellaufes vertraut war. Er gratulierte uns die Idee und Erfolg.
Der 11. Mai war ein denkwürdiger Tag für den Läufer, weil sie überwand mehr als 17 km lange kurvenreiche Straße auf den Ätna. Am nächsten Morgen schon in Pompeji, erfuhren wir, dass der Ätna in der Nacht einen Ausbruch hatte. Wir waren sehr zufrieden, dass es uns noch gelungen war sie zu besteigen. In den frühen Morgenstunden vom 12. Mai mit die Fähre erreichten wir nach Neapel, und nach dem Frühstück und einer kurzen Pause liefen auf den Vesuv. Obwohl die Strecke kürzer war um fast die Hälfte ist es zwar steiler mit mehreren Serpentinen. Den Krater erreichten wir zu Fuß in etwa eine Stunde.
Am vorletzten Tag besuchten wir die Ruinen des zerstörten im Jahr 79 n. Chr. der Stadt Pompeji, und danach nach Foggia gelaufen. Am 14 Mai um 14 Uhr, nach dem Plan erreichte der Staffellauf eder Platz vor der Basilika von Padre Pio in San Giovanni Rotondo. Nach dem Besuch des Grabes von Pater Pio und Sanktuarium Teilnehmer fahrten nach Hause. Der XIII: Staffellauf zählte 41 Besucher aus Österreich, Tschechien, Polen, Rumänien und Ukraine. Die gesamte Strecke betrug fast 2.150 km davon 750 km wurde gelaufen. So, seit des Jahres1999 also von der Beginn des Staffellaufes, die gesamte Strecke zählt 29.600 km davon 12.375 km als Lauf. Wir besuchten 34 Ländern (von denen einige mehrmals) und 211 Städten.
Weiter XIV. Relais ist von San Giovanni Rotondo von Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und Mazedonien zu Sparta in Griechenland geplant, Orte mit antiken Sparta verbunden.

TRZYNASTA SZTAFETA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO EUROPIE ZAKOŃCZONA

W dniu 14 maja na placu przed Sanktuarium Ojca Pio w San Giovanni Rotondo we Włoszech zakończyła sie XIII. Sztafeta osób niepełnosprawnych umysłowo po Europie. Start sztafety nastąpił 1 maja 2011 w Monaco, gdzie uczestnicy zwiedzili miasto Monaco Ville, jego ogrody Katedra św. Mikołaja (fr.Cathédrale de Monaco) w której zostało pochowanych wielu członków rodu Grimaldich w tym Grace Kelly i Rainier III. Niestety, podobnie jak podczas zakończenia sztefety w roku ubiegłym, nikt z władz miasta nie spotkał się z uczestnikami. W tym samym dniu po przejachaniu do portu w Nicei, uczestnicy sztafety popłynęli na należącą do Francji, Korsykę. Trasa sztafety na Korsyce wynosiła 350 kilometrów i wiodła z Bastii przez Ajaccio – miejsce urodzin Napoleona Bonaparte, do portu Bonifacio. Z tego miasta odpływają promy na Sardynię, w naszym przypadku do Santa Teresa Galura. W mieście tym zostaliśmy serdecznie przywitani przez delegację miasta. Od tego miejsca poprzez całą Sardynię, Sycylię aż na kontynencie do San Giovanni Rotondo byliśmy bezpieczni pod opieką włoskiej policji drogowej (Polizia Stradale). Nawet nasze przejazdy w kolumnie były patrolowane, czuliśmy się jak jakaś ważna delegacja. Serdeczne podziękowania. Z Santa Teresa Galura trasa wiodła przez miasto Alghero, Barumini do Cagliari.
Sardynia słynie z tzw. Nuraghe które są prehistorycznymi budowlami w kształcie wieżo-kopół z okresu około ca. 1800-1500 przed Chrystusem. Według nowych szacunków liczba ich przekracza liczbę 6.500. Uczestnicy sztafety dzięki gościnności miasta Barumini zwiedzili największą z nich Su Nuraxi. W drodze do portu w Cagliari odwiedziliśmy Roccia d’Elefante to jest skałę przypominająca słonia. Z Cagliari przez noc popłynęliśmy promem do Palermo na Sycylii. Po Palermo ciekawym miejscem było Agrigento i grecki akcent na sycylii, Dolina Świątyń. Miasto sięga VI wieku p.n.e. Najlepiej zachowana i nie zniszczona przez Fenicjan (była dobrze widziana z morza, coś w rodzaju latarni morskiej) jest świątynia Conkordii (Zgody) w mitologi greckiej jej odpowiednikiem była bogini Harmonia. W leżącym na południu Sycylii mieście Pozzallo byliśmy przyjęci w Ratuszu przez Burmistrza, który zapoznany z historią sztafety, gratulował nam pomysłu i sukcesu.
Dzień 11 maja był dla biegnących pamiętnym dniem, bo sztafeta pokonywała ponad 17 kilometrową krętą drogę na Etnę. Gdy już w Pompei dowiedzieliśmy się, że w nocy wybuchła Etna(chyba nie od naszego tupania), mieliśmy satysfakcję, że nam się jeszcze udało. Wczesnym rankiem 12 maja przepłynęliśmy do Neapolu i po śniadaniu i krótkiej przerwie biegliśmy już na Wezuwiusz.
Chociaż trasa była niemal o połowę krótsza, to jednak bardziej stroma z wieloma serpentynami. Do krateru wulkanu dochodziliśmy pieszo około godziny.
W przedostanim dniu sztafety zwiedzaliśmy ruiny zniszczonej w roku 79 roku naszej ery Pompei i pobiegliśmy do Foggi oddalonej niecałe 40 kilometrów od celu naszej sztafety San Giovanni Rotondo. Zgodnie z planem o godzinie 14.00 dnia 14 maja sztafeta osiągneła plac przed Bazyliką Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Po zwiedzeniu Sanktuariumi Grobu Ojca Pio uczestnicy rozjechali się do domów.
W sztafecie uczestniczyło 41 osób z Austrii, Czech, Polski, Rumunii i Ukrainy. Polskie zespoły to nidzickie koło PSOUU i Fundacja “Miłosierdzie” z Kalisza. Trasa sztafety wyniosła prawie 2.150 km z teogo przebiegnięto 750 km. Od roku 1999 to jest od początku sztafety, trasa jej wyniosła 29.600 kilometrów z czego przebiegnięto 12.375 kilometrów. Odwiedziliśmy 34 kraje (z tego niektóre kilkakrotnie) oraz 211 miast.
Następna XIV. sztafeta planowana jest na trasie San Giovanni Rotondo przez Chorwację, Bośnię Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię i Macedonię do Sparti w Grecji, miejsca związanego ze starożytną Spartą.