58. DECATHLON IMF W RUMUNII

Tegoroczny 58. Decathlon odbędzie się w Bacau, Rumunia.  Przyjazd zespołów w dniu 26. sierpnia (niedziela).

Zawody w dniach 27. – 28. sierpnia.

Odjazdy dnia 29. sierpnia, po śniadaniu.

Zakwaterowanie:  Uniwersytet im. Vasile Alecsandr, Bacau. Podobnie jak w roku 2015.

Spodziewane są zespoły z Czech, Mołdawi, Polski, Rumunii i Ukrainy