Štafetový běh Evropou

Evropská organizace postižených osob „Integrační mítink přátel“ organizuje od roku 1999 štafetové běhy Evropou pro postižené osoby. Cíl těchto běhů je přivést duševně postižené osoby blíže společnosti. Běh nesčetnými místy Evropou „vynucuje“ vztahy, kterými lidé poznají, jací duševně postižení opravdu jsou. Pro postižené je štafetový běh možností ke zvýšení jejich kondice, rozvinutí odvahy a k uzavření nových přátelství. Štafetový běh Evropou umožňuje také integraci duševně postižených lidí se společností. Ve společenství budou akceptováni a tímto dostanou šanci stát se uznanými spoluobčany.
Štafetový běh byl původně zamýšlen jako jednorázová akce, ale díky jeho velkému úspěchu se opakuje každý rok. Samozřejmě je každý rok na jiné trase, město, kde štafetový běh končí, je v příštím roce startem pro následující štafetový běh. Každý rok se ho účastní ca. 80 – 100 postižených a ca 30 opatrovníků z Rakouska, Čech, Německa, Polska, Slovenska, Ukrajiny a Maďarska. Organizace běhu je velmi těžká, vyžaduje mnoho formalit s úřady jednotlivých států. Neohlížíme se na problémy a s šestiletými zkušenostmi máme ctižádostivé plány, ale kdy a kde štafetový běh bude končit, to je otevřeno. Zvládnuté a ještě naplánované štafetové běhy vypadají následovně:

  • 1999 – Vienna (Rakousko) – Čechy – Polsko – Templin (Německo)
  • 2000 – Templin – Cracovia (Polsko)
  • 2001 – Cracovia – Ukrajina – Mohacs (Maďarsko)
  • 2002 – Mohacs – Chorvatsko – Itálie – Vatikán
  • 2003 – Řím – Leuca (Itálie) – Olympia (Řecko) – Marathon (Řecko)
  • 2004 – Marathon – Bulharsko – Suceava (Rumunsko)
  • 2005 – Rumunsko – Maďarsko – Slovensko – Polsko
  • 2006 – Polsko – Litva – Lotyšsko – Estoňsko – Finsko – Norsko – Švédsko
  • 2007 – Švédsko – Norsko – Faerské ostrovy – Island – Dánsko
  • 2008 – Další průběh je ještě otevřen

Napsat komentář