DECATHLON IMF NA WÓZKU INWALIDZKIM?

MY CZYNIMY TO MOŻLIWYM.
Czego nie mogą zrobić nogi, zrobią ręce.
Wezwij pełnosprawnych do rywalizacji.